Stappenplan: fase TechNetkring realiseren

Aan het einde van de realiseringsfase:

  • Is de netwerkkaart uitgebreid met kwalitatieve gegevens.
  • Hebben scholen en bedrijven inzicht in elkaars werkwijzen.
  • Zijn kennis en ervaringen uitgewisseld.
  • Is de TechNetkring gegroeid in het benutten van elkaars netwerken.
  • Hebben er toekomstgerichte themabijeenkomsten plaatsgevonden met thema's als inspirerende concepten en lerend vermogen;
  • Er is besproken hoe jongeren kunnen worden benaderd, bijvoorbeeld door de inzet van sociale media.
  • Is er een verkenning geweest over mogelijke vernieuwingen in het onderwijs.

Downloads

  • Powerpointpresentatie: de kracht van weerstand. Presentatie over de vier niveaus waarop weerstand zich afspeelt en draagvlakontwikkeling afremt.
Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen