Stappenplan: fase TechNetkring formaliseren

Er wordt een voorzitter benoemd. In het jaarplan staan heldere doelen en activiteiten. Ook is er goed zicht op de kwaliteiten van de partijen. Meer vmbo's, roc's en bedrijven worden in kaart gebracht om te benaderen. In deze fase kan de TechNetkring een eigen rechtspersoon worden.


Aan het einde van formaliseringsfase:

  • Hebben er activiteiten plaatsgevonden ter vergroting van de instroom van jongeren in de techniek.
  • Is het jaarplan voorzien van een financiĆ«le verantwoording (begroting).
  • Zijn de kwaliteiten per deelnemende partij in kaart gebracht;
  • Is in beeld gebracht welke kennis nog ontbreekt in de TechNetkring.
  • Zijn er gegevens verzameld over bedrijven en scholen die in een volgende fase worden uitgenodigd om deel te nemen aan de TechNetkring, waarbij deelnemers een goede afspiegeling van de verschillende technische sectoren in de regio vertegenwoordigen.

Downloads

  • Presentatie over regio-leren: het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van een regionale kennisinfrastructuur tussen scholen en bedrijven. Bron: KPC Groep
  • Kennis ontwikkelen en delen in TechNetkringen.Powerpointpresentatie over 'kennis maken met denkwerk'. Bron: KPC Groep.
  • Checklist om projecten professioneel op te zetten in termen van tijd, financiĆ«n, kwaliteit, informatie en organisatie.
  • Relatie vmbo - mbo. Format om een inventarisatie te maken over de relatie tussen vmbo en mbo.Bron: KPC Groep.
Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen