Stappenplan: fase Technetkring ontwikkelen

Onderdelen in deze fase


Financiën

De financiële stromen worden in kaart gebracht.

Downloads

  • Tegemoetkomingsverzoek bijdrage TechNet


Netwerken

De shareholders en stakeholders worden in deze fase aan het netwerk toegevoegd

Downloads

  • Netwerkkaart


Draagvlak en structuur

Om tot een goed werkende TechNetkring te komen, moet er draagvlak zijn bij betrokken partijen en een duidelijke interne organisatiestructuur. Om draagvlak te krijgen kan een teambuildingssessie worden georganiseerd. Op wisselende locaties vergaderen draagt bij aan het beter leren kennen van elkaar.

Downloads

  • Fasen van verandering Hoe creeer je draagvlak voor veranderingen? Bron: KPC Groep
  • Het creëren van betrokkenheid.


Projecten/activiteiten

In deze fase inventariseren de samenwerkingspartners bestaande activiteiten en projecten en beoordelen of deze in de kring kunnen worden voortgezet of uitgevoerd. Activiteiten en projecten die worden uitgevoerd, worden opgenomen in het jaarplan.

Downloads

  • Activiteitenplan Activiteitenplan TechNet schooljaar (blanco).
  • Activiteitenverslag. Voorbeelddocument voor verslag en evaluatie van de activiteiten.


Communicatie

Communicatie met in- en externe betrokkenen is van groot belang. Denk aan deelnemers, stakeholders, overheid, pers, jongeren etc.Wanneer partijen de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, kan de pers worden uitgenodigd om locale bekendheid te geven aan de TechNetkring.S amenwerkingspartners ontwikkelen hun eigen voorlichtingsmateriaal en zetten dat gezamenlijk in.

Downloads

  • Basis communicatieplan Ingrediënten voor een basis communicatieplan.
  • Voorbeeld communicatiematrix De communicatiematrix geeft in een oogopslag weer met welke doelgroepen u communiceert, welke boodschap er moet worden uitgedragen, welk middel wordt ingezet, door wie en wanneer. Bron: KPC Groep
  • Tips voor redactionele publiciteit van FOCWA Redactionele publiciteit kunt u als middel inzetten om bekendheid te krijgen voor uw TechNetkring en de activiteiten die u ontwikkelt. Redactionele publiciteit is (veelal) gratis.
Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen