Hoe start ik een kring?

In de startfase van een TechNetkring komen bedrijven en scholen uit een regio bij elkaar. Alle partijen zetten zich in voor eigentijdser en aantrekkelijker onderwijs, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en goed opgeleide jongeren. Voor een samenwerkingsverband tussen minimaal acht bedrijven en een school is het mogelijk een financiële vergoeding aan te vragen. Hiervoor moet een overzicht met de voorgenomen activiteiten en een samenwerkingsovereenkomst worden ingestuurd.


Aan het einde van de startfase:

 • zijn de voordelen voor deelnemende scholen en bedrijven duidelijk
 • hebben partijen een principebesluit genomen om te gaan samenwerken en een TechNetkring op te richten;
 • is er een overzicht van geplande activiteiten opgesteld;
 • is de samenwerkingsovereenkomst ingevuld en opgestuurd;
 • is een financiële bijdrage aangevraagd bij TechniekTalent.nu en is voor partijen duidelijk welke financiën zij zelf bijdragen;
 • is duidelijk aan welke criteria deelnemers moeten voldoen;
 • is er een profiel voor de voorzittersfunctie beschreven met daarin de taken;
 • is duidelijk welke rollen, taken en verantwoordelijkheden de regiomanager en fondsmedewerkers in de TechNetkring hebben;
 • is er een netwerkkaart gemaakt met de gegevens van alle partijen;
 • wordt er nagedacht over een interne organisatie- en communicatiestructuur van de TechNetkring;
 • zijn de bestaande en lopende activiteiten in de kring geïnventariseerd.
Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen