Stappenplan: fase Technetkring structureren en borgen

Aan het einde van de borgingsfase:

  • Is de samenstelling van de kring een afspiegeling van de technische bedrijvigheid in de regio.
  • Draait de TechNetkring financieel en organisatorisch zelfstandig. In deze fase zoeken en realiseren de samenwerkingspartners meerjarige financieringsbronnen om de continuïteit en financiële zekerheid voor de toekomst te borgen.
  • Is er draagvlak voor samenwerking in de komende jaren.
  • Is er samenwerking gezocht met andere TechNetkringen. Er wordt regio-overstijgend kennis gedeeld en samengewerkt met andere TechNetkringen om techniekonderwijs te promoten en te verbeteren. De innovatiefactoren zijn ingevuld.
  • Is het techniekonderwijs beter afgestemd op de praktijk. Er is een goede relatie tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Er is een methodiek om curriculum op te stellen.
  • Is de instroom en doorstroom van leerlingen vergroot.
  • Wordt de kans op uitval van leerlingen kleiner.
  • De TechNetkring organiseert haar eigen PR die bijdraagt aan continuïteit, bekendheid en een goed imago. Er is een goede interne communicatiestructuur en TechNet wordt een merk.
Aanmelden nieuwsbrief algemeen Aanmelden nieuwsbrief algemeen